-20%

D'ADDARIO EJ50

300.000 đ 240.000 đ

-20%

D'ADDARIO EJ46TT

475.000 đ 380.000 đ

-20%

D'ADDARIO EJ46C

437.500 đ 350.000 đ

-20%

D'ADDARIO EJ46FF

500.000 đ 400.000 đ

-20%

D'ADDARIO EJ45FF

500.000 đ 400.000 đ

-20%

D'ADDARIO EJ45TT

475.000 đ 380.000 đ

-20%

D'ADDARIO EJ45C

437.500 đ 350.000 đ

-20%

D'ADDARIO EJ46

300.000 đ 240.000 đ

-20%

D'ADDARIO EJ47

300.000 đ 240.000 đ

-20%

D'ADDARIO EJ27H

212.500 đ 170.000 đ

-20%

Dây đàn EJ13 80/20 Bronze 11-52

200.000 đ 160.000 đ

-20%

Elixir 5 Bass 45-135 NanoWeb 14207...

1.500.000 đ 1.200.000 đ

-20%

Elixir 4-String Bass with NANOWEB...

1.250.000 đ 1.000.000 đ

-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%