-20%

FISHMAN UNDER SADDLE PIEZO PICKUP.

1.250.000 đ 1.000.000 đ

-20%

Fishman Sonitone OEM

1.237.500 đ 990.000 đ

-20%

Fishman Presy Blend OEM

5.000.000 đ 4.000.000 đ

-20%

Fishman Classic Blend OEM

5.625.000 đ 4.500.000 đ

-20%

Fishman Classic II OEM

3.125.000 đ 2.500.000 đ

-20%

Fishman ToneDEQ Preamp with Effects

10.612.500 đ 8.490.000 đ

-20%

Fishman Platinume Stage

5.623.800 đ 4.499.040 đ

-20%

Fishman Platinum Pro EQ

9.998.800 đ 7.999.040 đ

-20%

Fishman Loudbox Mini 60-Watt

9.987.500 đ 7.990.000 đ

-20%

Loudbox Performer 180-Watt

23.737.500 đ 18.990.000 đ

-20%

Loudbox Artist 120-Watt

18.750.000 đ 15.000.000 đ

-20%

Fishman G II Preamp

1.875.000 đ 1.500.000 đ

-20%

Fishman Pro EQ II

3.250.000 đ 2.600.000 đ

-20%

Fishman Pro EQ Platinum

4.375.000 đ 3.500.000 đ

-20%

Fishman Neo-Buster

2.000.000 đ 1.600.000 đ

-20%

FISHMAN AURA PRO

15.000.000 đ 12.000.000 đ

-20%

Fishman TriplePlay

10.625.000 đ 8.500.000 đ

-20%

Fishman Aura Spectrum DI

10.000.000 đ 8.000.000 đ

-20%

Fishman V-200

5.623.800 đ 4.499.040 đ

-20%

Fishman Powerjack

3.125.000 đ 2.500.000 đ

-20%

Fishman SBTC

2.500.000 đ 2.000.000 đ

-20%

FISHMAN STEEL STRING

2.000.000 đ 1.600.000 đ

-20%

Fishman Presys plus

4.875.000 đ 3.900.000 đ

-20%

Fishman Neo D Single Coil

1.875.000 đ 1.500.000 đ